Gateio borsası yeni bir ön satışı kullanıcılarına duyurdu . Spume , ...